Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Brusella tedavisinde rifampin+doksisiklin veya doksisiklin+streptomisin kullanılır.


C.jejuni gastroenteritinde
ilk tercih makrolid antibiyotiklerdir.

Lyme hastalığında ilk tercih doksisiklindir. Alternatif olarak amoksisilin veya sefuroksim kullanılır.

Listeria menenjitte ilk tercih penisilinlerdir. Penisiline alerji veya direnç durumunda ko-trimoksazol kullanılır. Sefalosporinler, listeria’ya etkili değildir.

Brusella tedavisinde rifampin+doksisiklin veya doksisiklin+streptomisin kullanılır.

Tularemi ve vebada ilk tercih streptomisindir. Genellikle doksisiklin ile birlikte kullanılır