Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bruselloz tanısında altın standart test; Kemik iliği kültürü