Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bursa omentalis ve foramen epiploica enfeksiyon ve tümör yayılımlarında oldukça önemli olduğu ve cerrahi esnasında batını kapatmadan önce mutlaka kontrol edilirForamen epiploica/Foramen omentalis/Winslow forameni
bursa omentalise giriş deliğidir.

Sınırları şu şekildedir:

V.cava inferior: Arka duvar
Lig. hepatoduodenale: Ön duvar
Duodenum, pars superior: Alt duvar
Karaciğer, lobus caudatus: Üst duvar

Bursa omentalis’in sınırları ise şu şekildedir:

ÖN DUVARI: Lobus caudatus, omentum minus, midenin arka yüzü ve omentum majusun ön iki yaprağının en üst kısmı

ARKA DUVARI:
Sol sürrenal gland, sol böbreğin üst yüzü, pankreasın önyüzü, mesocolon transversum, colon transversum, omuntum majusun iki yaprağının en üst kısmı

SOL: dalak hilusuna uzanır (gastrosplenic lig sınırlar)

SAĞ: foramen bursa omentalis/epiploica/Winslow ile büyük periton boşluğuna açılır.