Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

C.tropicalis ketokonazole, C.krusei flukonazole, C.lusitaniae amfoterisin B’ye doğal dirençlidir, kültürlerde üretildiklerinde bu ajanlar ampirik olarak tedavilerinde başlanmamalıdır