Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

C3 nefritik faktör, MPGN Tip II’de (yoğun birikim hastalığı) serumda belirgin düzeyde artar

PROTEİNÜRİ VE NEFROTİK SENDROM - ppt indir