Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

CD21: EBV reseptörü; olgun B hücreler ve foliküler dendritik hücreler CD34: Pluripotent hematopoetik kök hücreler ve çoğunun progenitör hücreleri