Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

CD31 ve vwF pozitifliği damar duvarından köken alan endotel orjinli tümörlerde pozitiftir. Hemanjiyoperisitoma perisitlerden köken aldığından pozitiflik beklemez.