Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

CD45: Tüm lökositlerde bulunan antijendir. Leukocyte common antigen (LCM). CD30: Aktive B hücreler, T hücreler ve monositler; Reed-Sternberg hücreleri CD45: Pluripotent hematopoetik kök hücreler