Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

CD81 ilişkili patolojiler

1-Hepatit C Virüs ünün hepatosite tutunup hücre içine girişinde 2-Plasmodium vivax sporozoitin insan hepatositlerine girişi 3-HIV gag proteinleri, virion montajı ve salımı için bir platform olarak tetraspanin ile zenginleştirilmiş mikro alanları (minimal düzeyde CD81, CD82, CD63 içerir) kullanır. 4-CD81'in influenza patogenezinde rol oynadığı görülmektedir.