Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

CGMP-Seçici Fosfodiesteraz İnhibitörlerinden olup mitokondriyal biyogenezi uyararak akut böbrek hasarından iyileşmeyi teşvik eden ve insan sperm hücresi hareketliliğini ve işlevini iyileştiren fosfodiesteraz 3 ve 4 ün dual inhinbitörü; Trequinsin

trequinsin | Semantic Scholar