Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Cefiderocol; gram negatif bakterilerde demir iyonuna bağlanarak, demir taşıma sistemini ve hücre duvarı sentezini inhibe eder


Cefiderocol yeni bir antibiyotik'dir. etki mekanizması ise gram negatif bakterilerde demir iyonuna bağlanarak, demir taşıma sistemini ve hücre duvarı sentezini inhibe eden siderofor antibiyotik'dir.

E. coli, pseudomonas, klebsiella, proteus ve enterobakterilere bağlı gelişmiş çoklu ilaca dirençli komplike idrar yolları enfeksiyonunun tedavisinde intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır.

β-laktam molekülü, demir (III) iyonlarına bağlanabildiği , siderofor adı verilen yapısal bir parça içerir . Sonuç olarak, bu almak gram-negatif bakteri hücrelerine aktif Fe ile 3+ taşıma sistemi , bakteriyel hücre duvarından gelenler de dahil olmak üzere, çoklu-dirençli suşlarına.

Ek olarak, Cefiderodcol bakteri hücresine pasif difüzyon yoluyla girer. Bilinen tüm β-laktamaz sınıflarına karşı stabildir . Antibiyotik etkisi , bakteri hücre duvarının önemli bileşenleri olan peptidoglikanların biyosentezinin inhibisyonundan kaynaklanır

Bir şunu diyen bir yazı 'CEFIDEROCOL Mechanism of action (s) Gram-negatif aerobik bakterilere karşı sefalosporin antibakteriyel aktivite.  Cefiderocol, siderofor olarak işlev görür ve hücre dışı serbest ferrik demire bağlanır.  Porin kanalları aracılığıyla pasif difüzyona ek olarak, siderofor demir alım mekanizması kullanılarak bakterilerin dış hücre zarından periplazmik boşluğa aktif olarak taşınır.  Proteinlere bağlanarak hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisidal etki gösterir.  Yetişkinlerde alternatif tedavi seçeneği olmayan duyarlı gram negatif bakterilerin neden olduğu piyelonefrit dahil karmaşık İYE için belirtilmiştir.  IV 7-14 gün süreyle 8. saatte bir Endikasyon (lar) Doz Olumsuz Etkiler İshal, İnfüzyon bölgesi reaksiyonları, Kabızlık, Kandidiyaz.  Dr-Rashid's Drug Updates 'görseli olabilir