Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Concha nasalis media’nın altında kalan geçite meatus nasi medius denir. Buraya; cellulae ethmoidales mediae, sinus maxillaris, sinus frontalis ve cellulae ethmoidales anteriores’ler açılır.


Concha nasalis superior’un üst-arka bölümünde yer alan çıkmaza, recessus sphenoethmoidalis denir ve buraya sinus sphenoidalis açılır.

Concha nın altında bulunan geçite meatus nasi superior denir ve buraya da cellulae ethmoidales posteriores’ler açılır.

Bazen concha nasalis superior’un üstünde concha nasalis suprema denilen dördüncü bir concha ve altında meatus nasi suprema denilen geçit bulunabilir. Buraya, cellulae ethmoidales posteriores’lerden birisi açılabilir.

Concha nasalis media’nın altında kalan geçite meatus nasi medius denir. Buraya; cellulae ethmoidales mediae, sinus maxillaris, sinus frontalis ve cellulae ethmoidales anteriores’ler açılır.
Concha nasalis inferior, en uzun ve en geniş konkadır. Altında kalan geçite meatus nasi inferior adı verilir ve buraya ductus nasolacrimalis açılır.

Pars (regio) olfactoria; her bir burun boşluğunda bulunan, sarı renkli, yaklaşık 2.5 cm2lik bir alandır. Boşlukların çatısında ve dış duvarında (concha nasalis superior üzerinde) lokalizedir.

Pars olfactoria’da; koku duyusunun reseptör hücreleri olan bipolar nöronlar, destek hücreler ve bazal hücreler (proper bazal hücreler ve globose bazal hücreler) ile gll. olfactoriae (Bowman bezleri) denilen bezler bulunur. Globose bazal hücreler, olfaktor reseptör hücrelerin acil kaynağıdır.

Olfaktor alanın sarı rengini destek hücreler verir.
Bowman bezleri, bileşik tubuloalveoler (tubuloasiner) bezlerdir. Salgılarının, koku partiküllerinin çözülmesinde rolü vardır.