Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Corpora amilacea
Corpora amylacea (CA); beyinde yaşlanma ile miktarlarındaki pozitif yönde dejenaratif bir değişiklik sonucu ortaya çıkan glikozaminoglikan, ısı şok proteinleri ve ubikitinden oluşan yuvarlak, zayıf bazofilik, pas + konsantrik lameller cisimlerdir.

CA aynı zamanda prostatın glanduler lümeninde izlenen eozinofilik proteinöz bir maddedir.

BA beyin, prostat, akciğer gibi bazı organlarda bulunan hyalen birikimlerdir esas olarak poliglukandan yapılır.

Alzheimer gibi beynin nörodejeneratif hastalıklarında artar.