Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Crista supraventricularis, valva tricuspidalis ile valva trunci pulmonalis'i ayıran kalın bir kas kabartısıdır.


Ventriküler kitlenin ön bölümünün çoğunu oluşturan ventriculus dexter"in iç yüzünde, üç önemli anatomik yapı bulunur: Conus arteriosus (infundibulum), crista supraventricuıaris ve trabecula septomarginalis (moderatör bant).

Crista supraventricularis, valva tricuspidalis ile valva trunci pulmonalis'i ayıran kalın bir kas kabartısıdır. Septum interventriculare ile sağ ventrikülün anterolateral duvarı arasında uzanan bu kabartıya, valva tricuspidalis (valva atrioventricularis dextra)'in cuspis anterior'u tutunur