Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Crocodile Tears sendromu, Bogorad sendromu; 7. kafa çiftinin bir patolojisidir.


Crocodile Tears Syndrome Article

Ganglion geniculi’nin proksimalindeki fasiyal sinir lezyonlarında, aksonların yanlış rejenerasyonu sonucu n. intermedius’taki preganglionik parasempatik lifler, chorda tympani yerine n. petrosus major’a girer ve glandula lacrimalis’e gider. Bu durumda kişi yemek yerken, lezyon tarafındaki gözünden yaş akar (crocodiîe tears syndrome, Bogorad sendromu).

Bogorad sendromu (timsah gözyaşları sendromu) yüz sinirinin (nervus facialisin nervus intermedius dalı) zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir nörolojik bozukluktur.. Travma, tümör ya da yanık kökenli "fasiyal paralizi" olgusunun sekelidir. Fasiyal paralizi sırasında dejenere olan sinir liflerinin kusurlu rejeneasyonu sonucudur. Yemek yerken aşırı gözyaşı sekresyonu en önemli bulgudur.

Bir şey yerken gözyaşı akması durumu. fasial sinir hasarının aberran rejenerasyonu sonucu sinkinezi oluşmasıyla gelişir.

Kafa travması, cerrahi vb sonrası fasiyal sinirin yanlış rejenere olmasıdır. submandibüler ve sublingual tükürük bezlerine giden parasempatik liflerin n.petrosus major içine girip lakrimal beze gitmeleri sonucu oluşur.

Yani; bu hastalarda tükrük bezlerine gitmesi gereken lifler; gözyaşı bezlerine giderek yemek yedikçe gözlerin yaşarmasına neden olur.

Bazen n. facialis zedelenmesinde aksonlar rejenere olur. Sinirdeki parasempatikler ggl. submandibulare yerine ggl. pterygopalatinuma giderek yanlış rejenerasyon gösterirse hasta yemek yerken gözünden yaş gelir.

Limon görünce ya da yemek yerken tükürük üretme yerine ağlama(gözyaşı üretme) durumudur. Fasial sinirin hasara uğramasıyla oluşur. normalde fasial sinirin submandibular bezine gitmesi gereken kısmının bir nedenle yıkıma uğraması ve devamında yanlış rejenere olması yani yenilenmesi sonucu lacrimal beze gitmesiyle ortaya çıkar.