Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Cushing hastalığında hipofiz tümörü saptamanın ve lokalize etmenin en iyi yöntemi görece yeni ve invazif bir yöntem olan petrozal sinüs örneklemesidir. Bu, ektopik ACTH üreten tümör ile hipofizer tümörün ayırıcı tanısında en iyi tanı yöntemidirCushing Sendromu – Radyoloji;

ACTH sekrete eden hipofiz tümörlerinin çoğu mikroadenom olduğu için BT ve MRI’ın tümörü saptama olanakları sınırlıdır. Cushing hastalığında hipofiz tümörü saptamanın ve lokalize etmenin en iyi yöntemi görece yeni ve invazif bir yöntem olan petrozal sinüs örneklemesidir.

Bu, ektopik ACTH üreten tümör ile hipofizer tümörün ayırıcı tanısında en iyi tanı yöntemidir. CRH verilmesinden sonra petrozal sinüsdeki ACTH’nın periferik plazma ACTH’sına oranının 3’ün üzerinde olması %100 duyarlılık ile Cushing Hastalığı tanısını koydurur.