Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dışkıda lökosit ve eritrositin bulunmadığı fişte etkeni; vibrio cholera