Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

D Vitamini ve PTH osteoklastı uyarırken, Kalsitonin osteoklastı inhibe eder.