Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dörtlü test; beta-hCG Alfa-feto protein (AFP) Estriol (E3) ve İnhibin-A