Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Düşük doz kombine oral kontraseptif kullananlarda genel popülasyona oranla daha sık görülen patoloji; Serebrovasküler olay


Kombine Oral Kontraseptif kullanımının Kardiyovasküler sistem üzerine etkileri:

Östrojen, pıhtılaşma faktörlerinin yapımını arttırır.

Fak 7 artar. Antitrombin 3, Protein C ve S, Antiplazmin azalır.

Progestinlerin pıhtılaşma faktörleri üzerinde önemli etkisi yoktur. Ancak KOKlarda kullanılan desogestrel ve gestoden içeren KOK’lar hafifte olsa tromboz riskini artırır.

Derin ven trombozu ve pulmoner emboli riski artmıştır ve bu risk kullanımın ilk 1-2 yılında en yüksektir.

VTE gözlenen olguların pek çoğunda faktör V Leiden mutasyonu gözlenmektedir.

Elektif cerrahiden 4 hafta önce KOK kullanımı bırakılmalıdır