Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Daha önce platin tedavisi almış BRCA mutasyonlu yüksek dereceli epitelyal over kanserinin idame tedavisinde kullanılan ajanlar; Olaparib niraparib ve rucaparib yani PARP (poli ADP riboz polimeraz) inhibitörleridir


Olaparib, niraparib ve rucaparib, PARP (poli ADP riboz polimeraz) inhibitörleridir.

Önceden platin tedavisi alan BRCA mutasyonlu yüksek dereceli epitelyel over kanserinin idame tedavisinde kullanılırlar.

BRCA mutasyonlu meme kanserinde de yararlı olabilirler.