Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dalak, Lig. phrenicocolicum üzerine oturur. Lig. gastrolienale ve Lig. lineorenalis taraından desteklenir.