Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

De Garengeot fıtıkları (alternatif çoğul: fıtık), apendiksi içeren femoral fıtıklardır. Apendiks içeren kasık fıtığı olan Amyand fıtığı ile karıştırılmamalıdır.

Sketch of the combined Richter's and de Garengeot's hernias. | Download  Scientific Diagram