Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

De quervain tenosinoviti, retinaculum extensorum’un derinindeki 1. kanaldan geçen m. abductor pollicis longus ile m. extensor pollicis brevis’in tendonları ile ilgili bir patolojidir

 

De quervain tenosinoviti aşağıda verilen kaslardan hangisinin tendonunun sıkışması ile ilgili bir hastalıktır?

A) M. adductor pollicis

B) M. abductor pollicis longus

C) M. abductor pollicis brevis

D) M. extensor pollicis longus

E) M. extensor indicis

Cevap B

El bileğinin arka tarafında parmaklara giden tendonlar retinaculum extensorum’un derininde 6 adet kanal oluştururlar.

Bu kanallardan 1.si klinik açıdan bilinmesi gereken kanaldır.

Buradan m. abductor pollicis longus ile m. extensor pollicis brevis’in tendonları geçer. Travma sonucu tendonların sıkışması sonucu da De Quervain tenosinoviti denilen hastalık ortaya çıkar.