Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Deltibant ve ikatibant, bradikinin B2 reseptör blokörüdür. Herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılırlar. Ekallantid, kallikrein inhibitörü olup herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılır. Berinert, C1 esteraz inhibitörü herediter anjiyoödem ilacıdır.


Deltibant ve ikatibant,
bradikinin B2 reseptör blokörüdür. Herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılırlar.

Ekallantid, kallikrein inhibitörü olup herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılır.

Berinert,
C1 esteraz inhibitörü herediter anjiyoödem ilacıdır.

Kapsaisin,
Substance P sinaptik aralığa salınımını arttırıp post herpetik nöralji tedavisinde kullanılır.

Ginkgolid,
PAF blokörüdür