Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Demans Yapan Hastalıklar Ayırıcı TanısıAlzheimer:
Yakın bellek bozukluğu ile başlar.

Frontotemporal demans (Pick):
Davranış bozukluğu, kişilik bozukluğu ön plandadır.

Huntington:
Kore ile başlar.

Parkinsonizm (Lewy cisimcik demansı):
Hareket bozuklu kları , görsel halüsinasyonıar vardır.

Creutzfeldt-Jakop hastalığı:
Miyoklonus bulunur.