Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Derin baş-boyun enfeksiyonlarda İnternal juguler ven tombozu sonucu KİBAS tablosuna L’emierre sendromu denir.