Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diş apseleri ve alt ekstremite anomalileri daha çok hipofosfatemik raş itizmde beklenirken, kraniotabes, Harrison oluğu ve raşitik tespih bulguları hipokalsemi bulguları (tetani, larengeal spazm) kalsiyopenik rilketslerde gözlenir.


El bileğinde genişleme tüm riketslilerde beklenen tipik bir bulgudur. Atelektazi ve solunum yolu enfeksiyonları ise D vitamini eksikliği olan raşitizmli çocuklara spesifiktir.