Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dişi iç genital sistemin geliştiği duktal yapı; Paramezonefrik kanal (Müller kanalı) olup özellikle Tuba, uterus, serviks, vajen 2:3 üst kısmın gelişimini determine ettirir


Dişi embriyodaki paramesonefrik duktuslar hangisini oluşturur?

a. Uterin tüpleri

b. Vajinanın inferior kısmını

c. Uterusun round ligamentini

d. Over ligamentini

e. Serviksi

İç genital sitemin farklanmasını belirleyen faktör... Anti-Müllerian hormon (AMH=MIF)

Erkeklerde iç genitallerin oluşumunu belirleyen... AMH varlığı ile birlikte MUTLAKA testosteron varlığı

Dişi iç genital sistemin geliştiği duktal yapı... Paramezonefrik kanal (MÜLLER Kanalı): Tuba, uterus, serviks, vajen 2/3 üst kısmı

Genital Sistem Embryolojisi (Prof.Dr. İsmail Hakkı NUR)

Erkek iç genital sistemin geliştiği duktal yapı... Mezonefrik Kanal (WOLF Kanalı): D.Deferens, V.Seminalis, Epididimis)

Testiste Antimüllerian Hormon = Müllerian İnhibitor Faktör sentezi yapan hücre... Sertoli hücresi

Testiste Testosteron sentezi yapan hücre... Leydig hücresi

Vajen alt 1/3 kısmı hangi embriyolojik yapıdan oluşur... Ürogenital sinüs

Testosteron à DHT dönüşümünü yapan enzim... 5 alfa Redüktaz

Wolf kanal artıkları...

Paraovaryan Kistler

Epoophoron (Rosenmüller Organı): Overin lateralinde

Paraoophoron: Over ile uterus arasında

Gardner Kanal Kisti: Vajen yan duvarında

Dişide müler kanal artığı... Morgagni kisti

Dış genital sistemin maskülinizasyonu için mutlak gerekli olan hormon...DHT (Dihidrotestosteron)

Erkeklerde iç genitallerin oluşumunu belirleyen... AMH varlığı ile birlikte MUTLAKA testosteron varlığı

Dişi iç genital sistemin geliştiği duktal yapı...
Paramezonefrik kanal (MÜLLER Kanalı): Tuba, uterus, serviks, vajen 2/3 üst kısmı

Erkek iç genital sistemin geliştiği duktal yapı...
Mezonefrik Kanal (WOLF Kanalı): D.Deferens, V.Seminalis, Epididimis)

Testiste Antimüllerian Hormon = Müllerian İnhibitor Faktör sentezi yapan hücre...
Sertoli hücresi

Testiste Testosteron sentezi yapan hücre... Leydig hücresi

Vajen alt 1/3 kısmı hangi embriyolojik yapıdan oluşur...
Ürogenital sinüs

Testosteron'dan DHT dönüşümünü yapan enzim...
5 alfa Redüktaz

Wolf kanal artıkları... 
 Paraovaryan Kistler

Epoophoron (Rosenmüller Organı):
Overin lateralinde

Paraoophoron:
Over ile uterus arasında

Gardner Kanal Kisti: Vajen yan duvarında

Dişide müler kanal artığı...
Morgagni kisti

Dış genital sistemin maskülinizasyonu için mutlak gerekli olan hormon...
DHT (Dihidrotestosteron)

Ürogenital sinüsten gelişen yapılar...
Dişide;

a. Alt vajen
b. Vestibulum
c. Bartholin ve Skene bezleri
d. Üretra
Erkekte;

a. Prostat
b. Cowper bezi
c. Distal üretra

Genital tüberkülden gelişen yapılar...

Dişide; Klitoris
Erkekte;Penis (korpus kavernosum, korpus spongiosum, glans penis)

Labioskrotal şişlikten gelişen yapılar...

Dişide; a. Labia major
Erkekte; a. Skrotum

Ürogenital katlantılardan gelişen yapılar...

Dişide;
a. Labia minor
b. Hymen

Erkekte; a. Penis ventral tarafı

Uterin anomalilerdenden füzyon defektleri...
• Bikornu uterus, arcuat uterus , Unicorn uterus, Didelfis
• Uterin septum füzyon defekti değil, rezorbsiyon defektidir

En sık görülen uterin anomali... Uterin SEPTUM

Beraberinde üriner sistem anomali insidansında artış olmayan uterin anomali... Uterin SEPTUM

Bicornu uterus ile uterin septumun ayırıcı tanısı ne ile yapılabilir... Laparoskopi