Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diagrafmatik peritonun paryetel yapraklarının duyu siniri; N. phrenicus (C3-C5)