Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diaphragmanın pars lumbalis kısmını oluşturan kas lifleri arka tarafta tendinöz yapılardan başlar. Bu yapılara ligamentum arcuatum denir.


Diaphragmanın pars lumbalis kısmını oluşturan kas lifleri arka tarafta tendinöz yapılardan başlar. Bu yapılara ligamentum arcuatum denir.

Ortada ve tek olanı ligamentum arcuatum medianum, bunun her iki ta rafında ise ligamentum arcuatum mediale'ler ve ligamentum arcuatum laterale'ler bulunur.

Ligamentum arcuatum laterale'lerin arkasından vena, arteria ve nervus subcostalis'ler geçer. Arteria epigastrica superior; aynı isimli veni ile birlikte trigonum sternocostale'den geçer. Truncus sympathicus; ligamentum arcuatum mediale'nin arkasından geçer.

Nervus vagus; hiatus oesophageus'tan geçer.

Nervus phrenicus; sol tarafın siniri diaphragma'nın üzerinde dağılır. Sağ tarafın ki ise vena cava inferior'la birlikle foramen venae cavae'den geçer