Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diffüz Renal Parankimal Hastalıklarda Radyolojik Görüntüleme


Renal parankim, böbreğin korteks ve medullasını içeren fonksiyonel kısım olup böbrek parankim hastalığı; genetik, hemodinamik, toksik, enfeksiyöz ve otoimmun gibi geniş bir grup hastalık nedeniyle olabilmektedir. Renal parankimal hastalıklar glomerül ve tubulointersitisyumun intrinsik bozuklukları veya diabet, vaskulit, hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların bir komponenti olarak da ortaya çıkabilirler.

Akut böbrek yetmezliğinin en sık rastlanan sebebleri arasında böbreğin parankimal hastalıkları yer almaktadır. En sık neden akut tubuler nekroz'dur. Diğer nedenler arasında akut glomerulonefrit, renal kortikal nekroz, akut papiller nekroz, bilateral renal arter emboli ve trombozudur.

Çocukluk çağında görülen böbrek yetmezliklerinin en sık rastlanılan nedenleri arasında akut ve kronik glomerulonefrit, hemolitik üremik sendrom, akut tubuler nekroz, kronik pyelonefrit ve bilateral hidronefroz rol alan faktörler olmaktadır. Böbrek hastalıklarının tanısı sıklıkla serum ve kanın biokimyasal analizi ile konulmakla birlikte böbrek hasarına neden olan farklı sebepleri ayırt etmek açısından duyarlılık ve özgüllüğü sıklıkla yetersizdir.

Radyolojik görüntüleme çoğu böbrek parankimal hastalığında sınırlı bir role sahipken; sıklıkla nefrolitiasis, kistik hastalıklar, yer kaplayıcı lezyonlar ve obstrüktif nefropati tanısında kullanılmaktadır. Bunların dışındaki diğer renal parankimal hastalıklarda görüntüleme böbrek boyutu ve ekojenite- dansitesi hakkında bilgi vermektedir. Renal fonksiyon ve hasarı değerlendirmek için ileri görüntüleme yöntemleri gelecek vaat etmekte olup Fonksiyonel Manyetik Rezonans (fMR) görüntüleme teknikleri giderek daha fazla uygulanmaktadır. Fonksiyonel, moleküler ve hücresel değişiklikler anatomik değişikliklerden önce geliştiğinden, fMR görüntüleme, böbrek hastalığının erken dönemde saptanmasını ve hastalık patogenezinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecektir.