Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dijitaller aritmojen ilaçlardır. Atriyum, AV nod ve Purkinje liflerinde (nonhomojen olarak) otomatizmayı arttırırlar. Ventikül, His-Purkinje liflerinde iletiyi depreşe ederler. En sık gelişen ventriküler ekstrasistol şekli ventrikülerbigeminidir.