Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dirençli ITP hastalarında kullanılabilen dalak tirozinkinaz " spleen tyrosine kinase (Syk)" İnhibitörü; Fostamatinib

22 yaşında kadın hasta acil servise sarılık, bilinç bulanıklığı ile getiriliyor. Fulminan karaciğer yetmezliği olan hastada Coombs negatif hemoliz saptanıyor. En olası neden; Wilson hastalığı