Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Divertikülit ve divertiküloz


62 yaşında erkek hasta acil servise karnının sol alt bölgesinde ağrı, ateş, bulantı, iştahsızlık yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın alınan hikayesinde düşük posalı besinlerle beslendiği ve sık sık kabızlık yaşadığı öğreniliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde lökosit sayısının 16.000/mm3 olması dışında başka bir patolojik parametre saptanmıyor.

Buna göre hastanın en olası tanısı düşünüldüğünde en güvenilir tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Baryumlu grafi
B) Kolonoskopik biyopsi
C) Bilgisayarlı Tomografi
D) MR
E) Anjiyografiustify

Cevap CDiverticulose vektörler | Diverticulose vektör çizimler, vektörel grafik |  Depositphotos®

Diverytikülit; klinikte sol alt kadranda ağrı, künt ve devamlı bir ağrı, subfebril ateş, iştahsızlık, bulantı, lökositoz, daire ve konstipasyon görülür.

En güvenilir tanı yöntemi; Abdominal tomografi’dir. Kolonoskopi ve baryumlu grafi kontrendikedir. Divertikülit benzeri tablo kolon kanserinin ilk belirtilerinden olabileceği için akut atak geçtikten 4-6 hafta sonra sigmoidoskopi veya kolonoskopi yapılmalıdır.

Divertikülosis en sık sigmoid kolonda görülür. En sık divertikülosis kliniği; Asemptomatik hastadır.

 

Diverticulosis and diverticulitis