Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diyabetik nöropati tedavisi


1.Metabolik kontrolün düzeltilmesi

2.Aldoz redüktaz inhibitörlerinin (tolrestal, alrestatin, sorbinil) kullanılması

3.Alfa lipoik asit gibi antioksidanların kullanılması

4.Antikonvülzanların (lorazepam, valproat, gabapentin, karbamazepin) nöropatik ağrılarda kullanılması

5.Antidepresanlar (amitriptilin, imipramin, SSRI)