Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Diyaliz ile ilişkili kistler, renal adenom ve renal hücreli karsinom riski taşır.


Medüller sünger böbrek,
sporadiktir. Medullada toplayıcı kanallarda dilatasyon ile karakterize, böbrek yetmezliğine neden olmayan, renal kalsifikasyon, hematüri ile karakterize bir hastalıktır.

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı,
erişkin dönemde bulgu veren, PKD geni ve polisistin proteini mutasyonu ile karakterizedir.

Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı ,
infantil dönemde bulgu veren, PKHD geni ve fıbrosistin proteini mutasyonu ile karakterizedir.

Juvenil nefronofitizis, otozomal resesif geçişli, nefronosistin mutasyonu ile karakterizedir.

Diyaliz ile ilişkili kistler, renal adenom ve renal hücreli karsinom riski taşır.