Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dokularda biriken maddeleri gösteren boyalar


Glikojen; PAS

Demir; Prusya mavisi

Melanin ;Masson Fonta na

Amiloid; Kongo Red, Kristal viyole

Yağ; Sudan-Oil red

Müsin; Alcian-Blue, PAS

Bakır; Orsein, Rodamin

Kollajen-kas; Masson trikrom

Kalsiyum ; Von Kossa