Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Down sendromlu çocuklarda görülen geçici lösemi


Hematopoetik transkripsiyon faktör GATA1’de edinilen mustasyonlar sonucu Down sendromluların (DS) karaciğer progenitörlerinden “geçici lösemi” ortaya çıkar.

Down sendromlu yenidoğanlarda %10 oranında görülür.

Bu geçici lösemi genelde ilk 3 ayda kaybolur. Geçici lösemi olan Down sendromluların %20 -30’da sonradan tam bir lösemi hastalığı gelişir. Tedavisi takiptir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Down sendromlu çocuklarda görülen geçici lösemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Geçici lösemiden karaciğerin GATA1 proteini sorumludur.
B) İlk 12 ayda kaybolur.
C) %30’unda sonradan tam bir lösemi hastalığı gelişir.
D) Tedavide hasta takip edilir.
E) Down sendromlu yenidoğanlarda %10 oranında görülür.

CEVAP: B