Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dubin Johnson sendromunda total bilirubin 10 mg-dl'nin üzerine çıkabilirken, Rotor sendromunda altında kalır. Gilbert ve Crigler-Najjar sendromlarında indirekt bilirubin hakimiyeti olur.


Rotor ve Dubin-Johnson sendromları izole direkt bilirubin yüksekliği ile kendini gösteren kalıtsal hastalıklaıdır. Vakalarda başka bir laboratuvar bulgusu, kolestaz enzim yüksekliğinin olmaması , safra yollarının radyolojik görüüntülemesinin normal olması önemli ipuçlarıdır. Ayırım açısından bromsülfaftalein testi değerlidir ancak yukarıda belirtilen vakada olduğu gibi bilirubin düzeyleri de yaıdımcı olabilir.

Dubin Johnson sendromunda total bilirubin 10 mg/dl'nin üzerine çıkabilirken, Rotor sendromunda altında kalır.

Gilbert ve Crigler-Najjar sendromlarında indirekt bilirubin hakimiyeti olur.

Koledokolitiaziste kolestaz enzim arlışı ve görüntülemede safra yollarında dilatasyon beklenir