Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Duchene tipi kas distrofisi (MD) tedavisi için geliştirilen myostatin inhibe edici ilaç; Stamulumab