Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dueodenum Pars horizontalis (inferior) Önde radix mesenteri ve vasa mesentericae superiores tarafından çaprazlanır.


Pars horizontalis (inferior):
6 - 8 cm uzunlukta, retroperitoneal konumda ve L 3 düzeyinde horizontal olarak durur. Ciddi abdominal yaralanmalarda ezilebilir.

Önde radix mesenteri ve vasa mesentericae superiores tarafından çaprazlanır.

Arkada
v. cava inferior, aorta abdominalis, sağ üreter ve vasa testiculares (ovaricae) ile komşudur.