Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Dumping sendromu, pylor kesisi yapılan ve pylor fonksiyon bütünlüğünün ortadan kaltığı koşullarda gelşir.


DumpingSendromu,
hızlı mide boşalmasıyla beraber ortaya çıkan, birtakım vazomotorve GİS semptomplarıile ilişik bir sendromdur. Dumpingsendromu genellikle parsiyelveya kompletgastrektomisonrası görülmektedir ve bariatrikcerrahi sonrası görülebilen yaygın bir komplikasyondur. Diğer taraftan bu vagushasarı olması DumpingSendromuna neden olabilmektedir.

Dumping Sendromu, yemek sonrası tetiklenmekte ve kendi içerisinde geç D.S semptomları ve erken D.S semptomları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Erken Dumping Sendromu genellikle hiperosmolar nutrisyonel maddelerin ince bağırsağa ani inişi sonucunda ortaya çıkmaktadır; buda bağırsaklarda bazı hormonalsalınımlara neden olmak suretiyle sıvıların intravaskülerkompartmandanve lümene hızlı geçişine de neden olmaktadır. Bu bahsedilen yanıtların oluşmasında bazı peptidyapılı moleküllerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bunlardan en önemlileri enteroglukagon, Vazoaktif İntestinal Peptid(VİP), PeptidYY, Pancreatik polipeptid ve nörotensindir.

Geç Dumping Sendromu yemeklerden sonra 1-3 saat sonra ortaya çıkar ve genellikle hipoglisemiile kendisini gösterir. Hızlı gastrikboşalmayı takiben yüksek oranda glukozkonsantrasyonu lümene salınmakta ve buda emilerek kana geçmektedir. Bunu takiben kandaki insülin seviyesi hızlı şekilde artmaktadır. Fakat insülinin yarı ömrünün uzun olmasından dolayı hipoglisemi, genellikle hemen hemen glikozun tamamının absorbeedilmesinden sonra ortaya çıkar. Gastrik Bypass sonrası ortaya çıkan geç hipoglisemi patolojisinin altında Glukagon-like-peptid-1 (GLP-1)molekülünün rol aldığını gösteren bir çok çalışma mevcuttur.

Erken DSGİS sempt. :Abdominalağrı, diare, borborygmi (barsaktahava ve sıvı hareketi nedeni ile olan gürültülü sesleri)

Vasomotor semptomlar:Flushing, palpitasyon, terleme, taşikardi, hipotansiyon, senkop

Geç DS; Hipoglisemi,Terleme, palpitasyon, açlık, konfüzyon, tremor, senkop

Çoğu hasta genellikle erken DS ile kendini gösterir veya Erken DS -Geç DS kombinasyonuyla da karşımıza çıkabilir.

BariatrikCerrahi sonrası DS unun en sık görüldüğü durumlardan biri de ParsiyelGastrektomide dahil olmak üzere Roux-en-Y Gastrik Bypass tekniğinin uygulandığı hastalardır. Gastrikbypass sonrası hastaların %40 ındaDumpingSendromu görülmektedir. DS unun kilo kaybına neden olduğuna dair bazı spekülasyonlar olsa da, DS u direkt olarak kilo kaybına neden olan bir durum değildir


Dumping Sendromu

Dumping sendromu, hiperosmolar mide içeriğinin (gıdaların) birden bire ince bağırsağa geçtiği durumlarda ortaya çıkan bir sendromdur. Piloroplasti, piloromiyotomi ve distal gastrektomilerin %5-10 unda ortaya çıkar. Çünkü bu ameliyatlarda ya pilor devre dışı bırakılmış ya da by pass edilmiştir. Dumping sendromu bazen yüksek (highly) selektif vagotomilerde de görülür (çünkü bu vagotomi, midenin genişleme kapasitesini azaltarak sıvıların hızlı boşalmasına neden olur). Dumping sendromunun iki evresi ya da çeşiti vardır; erken ve geç dumping sendromu.

Erken Dumping Sendromu: Yemekten 15-30 dakika sonra ortaya çıkar. Semptomları hastanın terlemesi, halsizlik, çarpıntı, kramp şeklinde karın ağrısı, sersemlemedir.

Geç Dumping Sendromu: Yemekten 2-3 saat sonra ortaya çıkar. Postprandial (reaktif) hipoglisemiye bağlıdır. Hastaya şeker verildiğinde düzelir.

Dumping sendromu, pylor kesisi yapılan ve pylor fonksiyon bütünlüğünün ortadan kaltığı koşullarda gelişir.

Hiperosmolar içeriğin gastrik pasaj süresinin kısalması sonucu erken dönemde ince barsaklara geçmesi özellikle jejunuma ulaşma zamanının kısalmasına bağlı oluşur.

Glisemik İndeksi düşük gıdaların tüketilmesi predispozan bir faktördür.

2 formu vardır.

1-Erken Dumping Sendromu:
Postbrandiyal 30 dakika içinde gelişir. Bu tablodan sorumlu moleküller; enteroglukagon, Vazoaktifİntestinal Peptid(VİP), Peptid YY, Pancreatik polipeptid ve nörotensindir.

Hipoglisemi; Jejunumdan salınan enteroglukagon'a bağlı oluşur.

İshal ve astım benzeri semptomlardan sorumlu molekül ise seratonindir.

2-Geç Dumping Sendromu:
Postbrandiyal 3. Saatte ortaya çıkar ve etyolojisinde reaktif insülin üretimi rol alır.

Tanı:

1-OGTT de kan şekerindeki düşüş, Htc deki artış ve taşikardi detekte edilir.
2-Sintigrafi
3-Endoskopi

Tedavi

1-Octreotid özellikle erken dumpingde etkilidir.
2-PPI
3-Kolestiramin
4-Akarboz, geç Dumping sendromunda etkilidir.