Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

EPSP, Excitatory Postsynaptic Potansiyeli, IPSP ise İnhibitör Postsynaptic Potansiyeli