Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Efalizumab, lenfosit işlevi ile ilişkili antijenin (LFA-1) CD11 zincirini hedefler. Psöriyasis tedavisinde subkutan yoldan kullanılır. JC virüse bağlı multifokal lökoensefalopati (PML) riskinde artma yapar.