Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eklemde iğne şeklinde kristaller gut, zarf veya romboid tarzda kristaller psödoguta işaret eder.


Psödogut:
Sıklıkla diz eklemini tutar ve monoartiküler tutulum paterni gösterir. Sistemik hastalıklarla birliktelik gösterir (en sık primer hiperparatiroidizm}, eklem sıvısında romboid şekilli kristallerin gösterilmesi tanı için tipiktir, görüntülemede kondrokalsinoz eşlik edebilir.

Septik artrit:
Etiyolojisinde en sık etken Staphylococcus aureus'tur. Akut başlangıçlı monoartrit en sık başvuru tipidir. En sık diz eklemini tutulur. Tutulan eklem şiş ve kızarıktır. Aşırı ağnlı ve hassastır. Eklemde hareket kısıtl ıdır. Çoğu zaman yüksek ateş eşlik eder. Eklem sıvısının direkt incelemesinde bakteri görülebilir, kültürde üretilmesi en önemli tanı yöntemidir.

Reaktif artrit:
Genellikle gastrointestinal veya genrtoüriner bir enfeksiyondan 1- 3 hafla sonra gelişen steıil artrittir, en sık diz eklemi tutulur, bir spondiloartrit alt tipidir.

Romatoid artrit:
lnflamatuvar tarzda artrrt yapar. En sık elin küçük eklemeleıini tutar. En az 30dk süren sabah tutukluğu eşlik eder.

Gut artriti:
ilk atak akut başlangıçlı olup en sık ayak 1. metatarsofalangeal eklemi tutar. Tekrarlayan ataklar yapar, eklem sıvısında iğne şeklinde kristaller görülür.