Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eksenatid, liraglutid, dulaglutid ve semaglutid gibi GLP-1 agonistleri ile stagliptin, vildagliptin ve saksagliptin gibi DPP-4 inhibitörleri glukoz aracılı insülin salgısını artırırlar