Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eldeki kasların genel olarak motor inervasyonunu n. ulnaris sağlar. M. fleksor pollicis brevis çaput profundus hariç olmak üzere thenar grup kaslarının ve m. lumbricalis I ve II’nin motor inervasyonunu ise n. medianus gerçekleştirir