Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Elektrik yanıkları kompartman sendromuna neden olabilir ve hatta eskarotomi endikasyonudur. Düşük voltajlı yaralanmalarda (<1000 v) EKG normal ise hastaneye yatış gerekmeye bilir.