Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Elektrik yanıklarında uzun dönemde bilateral katarakt gelişimi görüleceğinden başvuruda ve takiplerde oftalmolojik değerlendirme önemlidir